Avkalking av Nespresso®-maskiner

I denne artikkelen ser vi nærmere på avkalking av Nespresso® kaffemaskiner. For å forlenge din maskins levetid og oppnå den beste smaken og kvalitet, anbefaler vi, at du avkalker din Nespresso®  kaffemaskin 1 gang hver 2. måned.

Alle maskiner har sine sæegne egenskaper, funksjoner og form, og det betyr, at avkalkingsprocessen kan variere avhengig av modell. Vi setter derfor fokus på de mest udbredte og populære modellene.

For hver enkelt Nespresso®-maskin veileder vi deg, skritt for skritt, gjennom prosedyren for avkalking. Du kan kjöpe Real Coffee avkalking her i butikken


Avkalking av Nespresso Citiz® 

Vi anbefaler at du avkalker din Citiz® maskin 1 gang hver 2. måned. Det skyldes at det harde vannet kan slite maskinen og gjør at det er nødvendig med avkalking. Du kan kjøpe Real Coffee-avkalker til Nespresso® kaffemaskiner, som sikrer et effektivt resultat her i nettbutikkenSelve avkalkingsprosessen kan fullføres på kun 20 minutter, og deretter kan du fullt ut bruke din Citiz®-kaffemaskin. 
 
 
 • Start maskinen
 • Sørg for maskinen er tømt for kapsler i magasin samt kapselbegeret, og at dryppbegeret er tomt
 • Plasser 1-liters vannbeholder under kaffekranen
 • Hell 350 ml i vanntanken sammen med 125 ml Real Coffee-avkalker, og sett den tilbake i maskinen
 • Når de 2 knappene stopper å blinke, kan du aktivere avkalkingsprogrammet. Dette gjøres ved å trykke på og holde begge knapper nede samtidig i 3 sekunder
 • Når knappene blinker rask, er avkalkingsprogrammet aktivert
 • Trykk på Lungo-knappen, for å starte avkalkingsprocessen
 • Når blandingen har gått gjennom maskinen, heller du blandingen opp i vanntanken igjen
 • Trykk på Lungo-knappen og gjenta prosessen
 • Når blandingen har gått gjennom maskinen 2 ganger, tømmer du beholderen og skyller vanntanken grundig med rent vann
 • Fyll tanken med rent vann og trykk på Lungo-knappen for å rense maskinen
 • Når vannet har gått gjennom maskinen, tømmer du dryppbegeret
 • Trykk og hold begge knappene inne i 3 sekunder, for å avslutte avkalkingsprogrammet


Maskinen er nå avkalket og klar til bruk

 

 

Avkalking av U-modeller® med serienummer høyere enn 13142

Der finnes flere U-modeller® på markedet. Denne veiledningen gjelder U-modeller® med serienummer høyere enn 13142. Du kan finne serienummeret på bunnen av maskinen. Vi anbefaler, at du avkalker din Nespresso® U-maskin® 1 gang hver 2. måned. Det harde vannet sliter nemlig på maskinen. Du kan kjøpe Real Coffee-avkalkeren til Nespresso® kaffemaskiner, som sikrer et effektivt resultat her i nettbutikken. Selve avkalkingsprocessen tar 20 minutter, og deretter er maskinen klar igjen.

 

 • Sørg for at maskinen er tømt for kapsler i magasinet samt kapselbegeret, og at dryppbegeret er tomt
 • Plasser en 1-liters vannbeholder under kaffekranen
 • Hell 350 ml vann i vannbeholderen sammen med 125 ml Real Coffee-avkalker, og sett den tilbake i maskinen
 • Start maskinen ved å trykke på en knapp
 • Når lyset stopper å blinke, kan du aktivere avkalkingsprogrammet. Dette gjøres ved å trykke på og holde alle 3 knapper inne samtidig i 3 sekunder
 • Når maskinen piper, kan du starte avkalkingsprogrammet
 • Åpne skyvelukken og trykk igjen på alle 3 knapper samtidig i 3 sekunder
 • Når maskinen piper og knappene blinker raskt, er avkalkingsprogrammet aktivert
 • Lukk skyveluken for å starte programmet
 • Når blandingen har gått gjennom maskinen, heller du igjen blandingen opp i vanntanken
 • Trykk på en knapp og la blandingen gå gjennom maskinen
 • Når blandingen er gått gjennom maskinen 2 ganger, tømmer du beholderen og skyller vanntanken grundig med rent vann
 • Fyll vanntanken med rent vann og trykk på en knapp for å rense maskinen
 • Når vannet har gått gjennom maskinen, tømmer du dryppbegeret
 • Trykk på alle 3 knapper samtidig i 3 sekunder, for å avslutte avkalkingsprogrammet
 • Når maskinen piper, er programmet avsluttet


Maskinen er nå avkalket og klar til bruk

 

Avkalkning av Nespresso Pixie®

Vi anbefaler at du avkalker din Nespresso-Pixie® 1 gang hver 2. måned. Det skyldes det harde vannet i norden, som sliter på maskinen og fører til behov for jevnlig avkalking. Du kan kjøpe Real Coffee-avkalker til Nespresso® kaffemaskiner, som sikrer et effektivt resultat her i nettbutikken. Selve avkalkingsprocessen kan gjøres på kun 20 minutter, og deretter kan du fullt ut bruke din Nespresso- Pixie®. 

 

 • Start maskinen
 • Sørg for, at kapsel- og dryppbegeret er tomt
 • Plasser en 1-liters vannbeholder under kaffekranen
 • Hell 350 ml vann i vanntanken sammen med 125 ml Real Coffee-avkalker, og sett den tilbake i maskinen
 • Når de 2 knappene stopper å blinke, kan du aktivere avkalkingsprogrammet. Dette gjøres ved å trykke på og holde begge knapper inne samtidig i 3 sekunder
 • Når knappene blinker raskt, er avkalkingsprogrammet aktivert
 • Trykk på Lungo-knappen for å starte avkalkingsprosessen
 • Når blandingen har gått gjennom maskinen, heller du igjen blandingen opp i vanntanken
 • Trykk på Lungo-knappen og gjenta prosessen
 • Når blandingen har gått gjennom maskinen 2 ganger, tømmer du beholderen og skyller vanntanken grundig med rent vann
 • Fyll vanntanken med rent vann og trykk på Lungo-knappen for å rense maskinen
 • Når vannet har gått gjennom maskinen, tømmer du dryppbegeret
 • Trykk og hold begge knapper inne i 3 sekunder, for at avslutte avkalkingsprogrammet


Maskinen er nå avkalket og klar til bruk

 

Avkalkning av Nespresso Lattissima Touch®

Vi anbefaler at du avkalker din Lattissima® 1 gang hver 2. måned. Dette skyldes det harde vannet i norden, som sliter på maskinen og fører til behov for jevnlig avkalkning. Du kan kjøpe den originale Real Coffee-avkalkeren til Nespresso® kaffemaskiner, som sikrer et effektivt resultat, her i nettbutikken. Selve avkalkingsprosessen kan gjøres på kun 20 minutter, og deretter kan du fullt ut bruke din Lattissima®.

 

 • Start maskinen
 • Sørg for at maskinen er tømt for kapsler
 • Sett kranen på varmt vann, dryppbeger og vanntank
 • Fyll vanntanken med 350 ml vann sammen med 125 ml Real Coffee-avkalker
 • Plasser en 600 ml-vannbeholder under kaffekranen
 • Plasser en 600 ml-vannbeholder under varmtvannkranen
 • Når knappen stopper å blinke, kan du aktivere avkalkingsprogrammet
 • Trykk og hold Macchiato- og Lungoknappen inne samtidig i 5 sekunder
 • Når Lungo-knappen blinker hurtig, er avkalkingsprogrammet aktivert
 • Oppløsningen flyter skiftvis gjennom kaffekranen og varmtvannskranen
 • Vent til kun Lungo-knappen blinker
 • Tøm dryppbegeret, vannbeholder og rens vanntanken grundig med rent vann
 • Fyll vanntanken helt opp med rent vann
 • Sett de 2 vannbeholderene under kaffe- og varmtvannskranen igjen
 • Trykk på Lungo-knappen for å rense maskinen
 • Nå blinker Lungo- og Macchiato-knappen på skift, og vannet flyter gjennom kaffekranen og varmtvannskranen
 • Når prosessen er ferdig, går maskinen automatisk i energi-spare-modus
 • Tøm dryppbegeret og tørk maskinen


Maskinen er nå avkalket og klar til bruk

 

Avkalkning av Nespresso Inissia®

Vi anbefaler at du avkalker din Inissia® 1 gang hver 2. måned. Dette skyldes det harde vannet i norden, som sliter på maskinen og fører til behov for jevnlig avkalking. Du kan kjøpe den originale Real Coffee-avkalkeren til Nespresso® kaffemaskiner, som sikrer et effektivt resultat, her i nettbutikken Selve avkalkingsprosessen kan gjøres på kun 20 minutter, og deretter kan du fullt ut bruke din Inissia®.
 
 • Start maskinen
 • Sørg for at maskinen er tømt for kapsler i magasinet samt kapselbegeret, og at dryppbegeret er tomt 
 • Plasser en 1000 ml-vannbeholder under kaffekranen
 • Hell 350 ml vann i vanntanken sammen med 125 ml Real Coffee-avkalker, og sett den tilbake i maskinen
 • Når lyset stopper å blinke, kan du aktivere avkalkingsprogrammet. Dette gjøres ved å trykke på og holde begge knappene inne samtidig i 3 sekunder
 • Når knappene blinker raskt, er avkalkingsprogrammet aktivert
 • Trykk på Lungo-knappen for å starte avkalkingsprosessen
 • Når blandingen har gått gjennom maskinen, heller du blandingen opp i vanntanken igjen
 • Trykk på Lungo-knappen og gjenta prosessen
 • Når blandingen har gått gjennom maskinen 2 ganger, tømmer du beholderen og skyller vanntanken grundig med rent vann
 • Fyll vanntanken med rent vann og trykk på Lungo-knappen for å rense maskinen
 • Når vannet har gått gjennom maskinen, gjenta processen
 • Når vannet har gått gjennom maskinen 2 ganger, tømmer du dryppbegeret
 • Trykk og hold begge knapper inne i 3 sekkunder, for å avslutte avkalkingsprogrammet
 • Nå blinker de to lampene og programmet er avsluttet


Maskinen er nå avkalket og klar til bruk

 

Instagram

@realcoffeepods